Xullo 2019

É valida a aproximación utilizada na práctica de interferencia e difracción proposta pola CiUG?

A determinación da  lonxitude de onda dun láser a partir das medidas dos patróns de interferencia nunha rede de difracción é unha das prácticas propostas polo Grupo de Traballo de Física da CiUG. É un experimento sinxelo e moi didáctico que se pode realizar facilmente na aula co material do Photonics  Explorer do Grupo XuvenCiencia.   A lonxitude de onda do láser determínase a partir da distancia entre as posicións do máximo central e do primeiro máximo de interferencia (ou da mitade da distance entre os dous máximos lateraís).   Na figura observamos dous triángulos semellantes: a relación entre a

Leer máis »