Abril 29, 2020

Sabemos que é unha doenza infecciosa provocada por un coronavirus e repítennos que debemos manter a distancia e a hixiene, pero que cousas nos escapan?

Por: Ceferino M. López Sández

Subscríbete ao blog!

Introduce o teu correo electrónico para recibir boletíns de novas do blog e das actividades de XuvenCiencia.
Unicamente o empregaremos con este propósito e non lles pasaremos os teus datos a terceiros.