Outubro 2020

As tarefas motivadoras, a aprendizaxe e contribuír á sociedade son os aspectos máis desexables para as mozas. No entanto, os rapaces prefiren dispor de tempo para a familia e as amizades. Nin unhas nin outros confesan ter moita gana de viaxar polo mundo; aínda menos, eles

Por: Laila Al-Soufi Novo, Marta Veiga Izaguirre

Mentres que os rapaces de ensino medio se decantan polas enxeñarías e as ciencias experimentais como opcións máis atractivas para a súa carreira futura, elas prefiren as ciencias da saúde e as ciencias sociais e humanidades, os ámbitos nos que a presenza feminina é máis habitual

Por: Laila Al-Soufi Novo, Marta Veiga Izaguirre

Despois da ESO, as rapazas amosan moita menos incerteza cós rapaces á hora de decantarse por unha carreira profesional para o futuro. En Bacharelato, case a metade imaxínanse a si mesmas cun traballo no ámbito das ciencias, fronte ao 37,5% dos seus compañeiros

Por: Laila Al-Soufi Novo, Marta Veiga Izaguirre

Subscríbete ao blog!

Introduce o teu correo electrónico para recibir boletíns de novas do blog e das actividades de XuvenCiencia.
Unicamente o empregaremos con este propósito e non lles pasaremos os teus datos a terceiros.