Outubro 20, 2020

As tarefas motivadoras, a aprendizaxe e contribuír á sociedade son os aspectos máis desexables para as mozas. No entanto, os rapaces prefiren dispor de tempo para a familia e as amizades. Nin unhas nin outros confesan ter moita gana de viaxar polo mundo; aínda menos, eles

Por: Laila Al-Soufi Novo, Marta Veiga Izaguirre

Subscríbete ao blog!

Introduce o teu correo electrónico para recibir boletíns de novas do blog e das actividades de XuvenCiencia.
Unicamente o empregaremos con este propósito e non lles pasaremos os teus datos a terceiros.