Photonics Explorer

É valida a aproximación utilizada na práctica de interferencia e difracción proposta pola CiUG?

A determinación da  lonxitude de onda dun láser a partir das medidas dos patróns de interferencia nunha rede de difracción é unha das prácticas propostas polo Grupo de Traballo de Física da CiUG. É un experimento sinxelo e moi didáctico que se pode realizar facilmente na aula co material do Photonics  Explorer do Grupo XuvenCiencia.   A lonxitude de onda do láser determínase a partir da distancia entre as posicións do máximo central e do primeiro máximo de interferencia (ou da mitade da distance entre os dous máximos lateraís).   Na figura observamos dous triángulos semellantes: a relación entre a

Leer máis »
Imaxe 4. Medida experimental do diámetro do cabelo
Photonics Explorer

Experiencias co kit Photonics Explorer no IES Leiras Pulpeiro de Lugo

Determinación de lonxitude de onda láser e diametro de cabelo mediante difraccion Belén Villar Martínez, Luís Vázquez Arias e José Manuel Traseira Meilán.Departamento Física e Química. IES LEIRAS PULPEIRO. LUGO No IES Leiras Pulpeiro de Lugo, realizaron a práctica de Interferencia de ondas 17 alumnos de Física de 2º Bacharelato empregando o kit de Photonics Explorer distribuido por XuvenCiencia na Aula. Esta práctica forma parte das actividades prácticas propostas polo grupo de traballo de Física das ABAU (1), que realizou unha xornada de traballo o 26 xaneiro no CFR de Lugo a la que asistimos (2). Medición de  λ dun

Leer máis »
Photonics Explorer

Experiencias co kit Photonics Explorer no IES Ribeira do Louro de O Porriño

No IES Ribeira do Louro de O Porriño levamos dúas sesións de traballo co kit Photonics Explorer na materia de Física de 2º Bacharelato. Na primeira sesión determinamos a lonxitude de onda do láser do kit empregando unha rede de difracción de 527,5 liñas/mm que forma parte do equipamento do noso laboratorio. (A rede do kit Photonics Explorer ten 1000 liñas/mm e pódese usar tamén.) Trátase dunha das prácticas de Física propostas para as ABAU  (Interferencia e difracción) http://ciug.gal/PDF/pracorientfisica18.pdf Modificamos a distancia “D” da pantalla ó láser e medimos a distancia “y” entre o máximo central e o primeiro máximo

Leer máis »
Photonics Explorer

Rotación do plano de polarización de luz polarizada por azucres

O módulo 5 “A polarización” é unha das estrelas do kit Photonics Explorer – pola importancia do fenómeno da polarización da luz, polo sinxelo que resulta e tamén porque permite tratar moitos outros aspectos da práctica experimental, como as fontes de erros, a precisión de medidas, ou o concepto de concentración e dilución do azucre. A polarización é un dos fenómenos tratados nas prácticas recomendadas pola CiUG (Prácticas: Orientacións xerais novo (actualizado a 13/04/2018)), aínda de unha forma diferente. A relación coa práctica da CiUG será tema de outra entrada no blog. No módulo 5 o alumnado aprenderá a fabricar

Leer máis »