RescueMe

RescueMe

RescueMe!! …ou pérdeme para sempre…

A escolla era doada e todos os docentes que participaron non dubidaron en proceder a rescatar a memoria. Organizaron actividades para que o alumnado dos seus centros se decatara de que tamén eles poden ser protagonistas da historia. Acabouse o de pensar que a historia se reduce a memorizar nomes de reis e de datas de guerras e a identificala só con política e economía. Benvidos a historia social!!! Aquela na que o pasado de cada quen importa. E non había!!! Todas as familias teñen no seu poder, o saiban ou non, unha peza do quebracabezas que é o pasado….Que

Leer máis »