DiadaMullereaNenanaCiencia

Despois da ESO, as rapazas amosan moita menos incerteza cós rapaces á hora de decantarse por unha carreira profesional para o futuro. En Bacharelato, case a metade imaxínanse a si mesmas cun traballo no ámbito das ciencias, fronte ao 37,5% dos seus compañeiros

Por: Laila Al-Soufi Novo, Marta Veiga Izaguirre

Subscríbete ao blog!

Introduce o teu correo electrónico para recibir boletíns de novas do blog e das actividades de XuvenCiencia.
Unicamente o empregaremos con este propósito e non lles pasaremos os teus datos a terceiros.