Método

AC – Animal CSI: O método do caso

Tamén coñecido como estudo de casos, trátase de aprender grazas ao estudo dunha situación concreta chegando á busca de solucións eficaces a problemas específicos O método do caso complementa un marco teórico e é moi efectivo para a aprendizaxe por múltiples razóns: Fomenta o desenvolvemento do xuízo crítico e a toma de decisións. Promove o traballo en equipo e a participación nas aulas. Impulsa a creación de metodoloxías propias para a resolución de problemas. Motiva, responsabiliza e axuda ao desenvolvemento de competencias transversáis (comunicación, síntese, espírito crítico…). Para deseñar un caso práctico hai que crear unha historia crible arredor dun

Leer máis »