MullereCiencia

As mozas de ensino medio confían máis nas capacidades para a ciencia delas mesmas e das mulleres como xénero do que confía o conxunto da sociedade. O 'efecto Scully' demostra que os referentes, tamén na ficción, axudan a que as adolescentes consideren as carreiras tecnolóxicas

Por: Laila Al-Soufi Novo, Marta Veiga Izaguirre

Persiste entre o alumnado a idea da persoa de ciencia como un home de mediana idade, con bata branca, con poucas habilidades sociais e obsesionado coas súas investigacións. Trátase dunha figura arquetípica que reflicten a literatura, o cine, a televisión e a banda deseñada

Por: Laila Al-Soufi Novo, Marta Veiga Izaguirre

As tarefas motivadoras, a aprendizaxe e contribuír á sociedade son os aspectos máis desexables para as mozas. No entanto, os rapaces prefiren dispor de tempo para a familia e as amizades. Nin unhas nin outros confesan ter moita gana de viaxar polo mundo; aínda menos, eles

Por: Laila Al-Soufi Novo, Marta Veiga Izaguirre

Despois da ESO, as rapazas amosan moita menos incerteza cós rapaces á hora de decantarse por unha carreira profesional para o futuro. En Bacharelato, case a metade imaxínanse a si mesmas cun traballo no ámbito das ciencias, fronte ao 37,5% dos seus compañeiros

Por: Laila Al-Soufi Novo, Marta Veiga Izaguirre

Subscríbete ao blog!

Introduce o teu correo electrónico para recibir boletíns de novas do blog e das actividades de XuvenCiencia.
Unicamente o empregaremos con este propósito e non lles pasaremos os teus datos a terceiros.