A09 Como se fai? Visitas a LARSA e Norvento

Obxectivo
Visitamos empresas de Lugo para ver o proceso industrial. LARSA e Norvento
Lugar de realización
LARSA, Robra. Outeiro de Rei, Lugo ; Norvento, Polígono das Gándaras, Lugo
Descrición
LARSA
Faremos unha visita á planta de fabricación de leite UHT e diversos produtos lácteos de LARSA en Lugo.
Leite LARSA nace en 1933 co compromiso de ofrecer produtos lácteos con calidade máis sans e naturais. Desde decembro de 1997 Larsa intégrase en CAPSA xunto con Central Leiteira Asturiana e Ato. Hoxe CAPSA é un dos maiores grupos lácteos do país e mantense como unha referencia en produtos lácteos sans e naturais.
 
Norvento
Farase una vista a sede de Norvento, Centro de Innovación Norvento Enerxía (CIne), edificio desconectado da rede eléctrica e 100% renovable.
Norvento son unha empresa familiar galega con sede en Lugo, que iniciou a súa andadura en 1981, apostando por un modelo enerxético alternativo. Norvento desenvolve, fabrica e comercializa tecnoloxía para enerxía distribuída con fonte renovable. Tamén implementan proxectos de autoconsumo e microrredes con renovables para clientes do sector industrial de todo o mundo.
Palabras chave
empresas