A13 Os produtos lácteos: moito máis que leite

Obxectivo
Obter unha visión xeral da análise sensorial aplicada a alimentos e comprobar as interrelacións existentes entre os órganos dos sentidos mediante cata.
Lugar de realización
Aula de Productos Lácteos. Rúa Montirón, Nº 150. 27002 Lugo
Descrición
O alumnado visitará o laboratorio de análise sensorial da APLTA para coñecer como se organiza o traballo dos paneis de cata expertos. A continuación recibirán unha charla na que se incidirá sobre todo nas interrelacións entre os órganos dos sentidos no ser humano. Finalmente farán unha cata de diferentes produtos para comprobar por si mesmos como interactúan os diferentes sentidos á hora de elaborar unha resposta sensorial.
Palabras chave
leite, iogur, queixo, lácteos, sensorial, sentidos, tecnoloxía, industria, cata, panel.