A01 As árbores na loita contra o cambio climático: Heroínas con superpoderes

Obxectivo
Coñecer as vantaxes do emprego da madeira na construción das nosas cidades e as múltiples posibilidades das que dispoñemos.
Lugar de realización
Laboratorio de PEMADE
Descrición
As árbores son heroínas con superpoderes na loita contra o cambio climático. Absorben toneladas de dióxido de carbono ao ano e devolven osíxeno á atmosfera, regulan o clima arrefriando o aire e eliminando contaminantes e ofrécennos un recurso fundamental na loita contra o cambio climático: a madeira.
Nesta visita ao laboratorio da Plataforma de Enxeñería da Madeira Estrutural, da Universidade de Santiago de Compostela, farase un percorrido por algúns produtos de madeira estrutural fabricados en Galicia con madeira de orixe local de plantacións xestionadas de forma sostible, os ensaios de laboratorio necesarios para o desenvolvemento e validación destes produtos, as súas aplicacións e as súas vantaxes. Difundiranse os proxectos de investigación a nivel autonómico e europeo que a Plataforma PEMADE realiza actualmente, divulgando o coñecemento científico xerado de maneira práctica e didáctica.
Palabras chave
Construción sostible, cambio climático, madeira, investigación