A09 Obradoiro de Saúde emocional

Obxectivo
Achegar aos máis novos ao mundo dos coidados
Lugar de realización
Escola Universitaria de Enfermaría de Lugo
Descrición
Achegar aos máis novos ao mundo dos coidados dende o punto de vista das emocións. Realizaremos esta aprendizaxe dunha forma lúdica, con actividades interactivas e xogos de roles.
Palabras chave
Coidados, saúde, emocións, benestar