A10 Coidados básicos da saúde en emerxencias

Obxectivo
Achegar aos máis novos ao mundo dos coidados
Descrición
Achegar aos máis novos ao mundo dos coidados. Veremos que facer nun caso de emerxencia vital onde implique risco de morte ou secuela funcional grave. Realizaremos esta aprendizaxe dunha forma lúdica, con actividades interactivas e xogos de roles.
Palabras chave
Coidados, saúde, emocións, actuacións de urxencia