Fernando Losada Pérez

Centro
Fac. de Administración e Dirección de Empresas
Departamento
Organización de Empresas e comercialización