Juan Luis Fernández Lorenzo

Centro
Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
Departamento
Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Páxina web
http://imaisd.usc.es/investigadorficha.asp?idpersoa=67999&idpersoatipo=159489&idpersoatipogrupo=75539&i=gl&s=-126-191-234&v=