Roberto Iglesias Rodríguez

Centro
Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CITIUS)
Departamento
Electrónica e Computación