Adrián Millán Pérez

Centro
Fac. de Veterinaria
Departamento
Xenética- Grupo Acuigén (Geneaqua Spin Off do grupo Acuigén)
Páxina web
http://www.geneaqua.com