Persoal Base Medicalizada Urxencias Sanitarias 061 de Lugo