Novas miradas docentes: Outras maneiras de ensinar e aprender

Obxectivo
Experimentar con distintos recursos e metodoloxías empregados no día a día do persoal docente investigador da Facultade de Formación do Profesorado.
Lugar de realización
Facultade de Formación do Profesorado e Parque Rosalía de Castro
Descrición
Ao longo dos tres días de proxecto, as/os participantes experimentarán de forma vivencial cunha variedade de metodoloxías e recursos docentes innovadores adecuados para distintos ámbitos, baixo a batuta de docentes de distintas disciplinas do campo das Didácticas Aplicadas. Estas dinámicas incluirán:
   • Actividades de dramatización que partirán da literatura, pero que se valerán tamén doutras manifestacións culturais como o cinema e a publicidade, na busca da posta en solfa dos estereotipos de xénero para analizar a influencia que teñen na vida diaria de homes e mulleres, así como as alternativas que poden existir para facerlles fronte.
   • Retos motores nos que o éxito dependerá da colaboración das/os participantes para indagar, compartir estratexias, poñelas a proba e chegar a unha solución, baixo unha óptica de aprendizaxe cooperativa na que se busca que os/as participantes “aprendan a cooperar” e “cooperen para aprender”.
   • Prácticas científicas no laboratorio que se poderían achegar a un aula de educación primaria ou secundaria, e pretenden logo ilustrar como ‘‘sacar a ciencia dos libros de texto’’.
   • Resolución de pequenos problemas de xeometría con GeoGebra, na idea de amosar tanto a potencialidade deste programa para facer, ensinar e aprender matemáticas, como de achegar un modo de facer en matemáticas: partir de situacións sinxelas e ir avanzado na busca de propiedades máis xerais, a través da formulación de enunciados, conxecturas, demostracións..
Palabras chave
Didácticas Aplicadas; educación primaria; educación secundaria