Converte unha idea en realidade a través do modelado e a impresión 3D

Obxectivo
Converterás unha idea nun obxecto real a través do modelado tridimensional mediante software de uso cotián no mundo da enxeñaría. Posteriormente procederás ao seu tratamento para a impresión 3D e obterás dito obxecto.
Lugar de realización
Escola Politécnica Superior de Enxeñaría – Campus de Lugo
Descrición
Os modelos 3D son figuras virtuais tridimensionais, que poden facerse a escala e representar fielmente a realidade. Hoxe en día empréganse en multitude de campos (enxeñaría, medicina, veterinaria, arquitectura, moda, automoción, videoxogos, deporte...). Cada vez existen máis ferramentas informáticas que axudan á creación e desenvolvemento destes modelos, que non son outra cousa que a expresión das nosas ideas para solucionar problemas cotiáns.
Mediante a impresión 3D pódese, así mesmo, materializar practicamente calquera destes modelos, convertendo esas ideas en realidades.  
Ven a esta actividade e aprenderás o básico para manexar software que che permitirá modelar graficamente algún obxecto sinxelo e facer posteriormente a súa impresión 3D, para que leves para a casa o resultado do teu traballo, para que leves a túa “idea convertida en realidade”.
Palabras chave
Impresión 3D; Enxeñaría