P06 Controla e adestra robots!

Obxectivo
Imos controlar sensores e motores programando un microcontrolador
Lugar de realización
Aula de Informática da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
Descrición
Hoxe en día existen opcións cada vez más asumibles para proxectos de robótica e domótica tremendamente interesantes. Nesta actividade imos ensamblar pequenos robots e sistemas automatizados que involucrarán diferentes sensores e motores, conectados a través dun microcontrolador que programaremos cunhas poucas liñas de código. Entenderemos como funcionan estes sensores e actuadores, así como en que consiste o microcontrolador. Ensinarémosvos como empezar a usar software e hardware moi accesibles que vos permitirán iniciarvos na construción de proxectos de enorme interese que logo mesmo poderíades seguir na casa. Só falta deixar voar a imaxinación!
Palabras chave
Robótica; Enxeñaría; Microcontrolador; Domótica